Om gårdeier

 
Aspelin Ramm er gårdeier av Vulkan-området og Mathallen.
 

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler med 48 ansatte i Norge. Selskapet ble grunnlagt av den svenske bergingeniøren Gustaf Aspelin i 1881, og eies fremdeles av familien. Vi har blant annet deltatt i utformingen av Vulkan, Tjuvholmen og Union Brygge i Drammen, alle komplekse prosjekter som har vært viktige for bymiljøet. Vi følger prosjektene våre tett, drifter eiendommene med egne ansatte og er blant landets beste på kundetilfredshet (87 mot snitt på 81).

 

Med respekt for omgivelsene er vi opptatt av å skape attraktive byrom. Arbeidet vårt skal kjennetegnes av god, gjennomtenkt arkitektur og en materialbruk som fremtidige generasjoner kan være stolte av. Vi skal være i teten på utviklingen av miljøvennlige bygg, og gripe tak i muligheter hvor andre ikke har anledning, ser eller våger. Vi skal alltid strekke oss litt lenger. Det håper vi du vil merke her i Vulkan 11.
 

 

 

 

Eiendomssjef

Anne-Cathrine de Lange
909 68 016
acdl@aspelinramm.no

Konseptsjef bygulv

Frode Rønne Malmo
911 66 686
frode@aspelinramm.no

Eiendomsforvalter

Kristin Støfringsdal
480 38 031
kristin@aspelinramm.no

Driftssjef

Espen Nordgaard
901 76 295
en@aspelinramm.no

Driftstekniker

Naser Fetisi
410 38 411
naser.fetisi@aspelinramm.no

Driftstekniker

Espen Nilsen
952 85 262
espen.nilsen@aspelinramm.no

Driftstekniker

Øystein Lien
400 88 028
oystein.lien@aspelinramm.no